Montaż klimatyzacji – instrukcje Uncategorized Umowa na wykonanie montażu klimatyzacji

Umowa na wykonanie montażu klimatyzacji

Umowa na montaż klimatyzacji – co warto wiedzieć?

Jeżeli wybrałeś już rzetelnego i terminowego wykonawcę montażu klimatyzacji, to pozostaje Ci podpisać umowę i już można przejść do prac. Dlaczego lepsza będzie umowa pisemna od ustnej? Co warto wiedzieć na temat umowy na montaż klimatyzacji?

Dlaczego nie warto zawierać umowy ustnej na montaż klimatyzacji?

Przypuśćmy, że umawiasz się na montaż klimatyzacji typu split na określony dzień. Wstępnie ustalasz z przedstawicielem firmy, gdzie znajdzie się jednostka zewnętrzna i wewnętrzna i gdzie zostaną poprowadzone miedziane rurki łączące jednostki. Przychodzi monter i wykonuje instalacje, jednak potem okazuje się, że nie została wykonana prawidłowo. Jednak Ty umawiałeś się tylko na montaż, a nie montaż z poprawkami i musisz podwójnie płacić, gdy okazuje się, że dodatkowo firma nie jest oficjalnym dystrybutorem i monterem klimatyzacji danego producenta i przepada Ci w związku z tym gwarancja. A wszystkich nieprzyjemności, nerwów i podwójnych płatności można uniknąć, jeśli podpisana jest umowa pisemna.

Co powinna zawierać umowa na montaż klimatyzacji?

Już wiesz, że zawarcie umowy pisemnej to podstawa. Co zatem powinna zawierać umowa na montaż klimatyzacji? Każda umowa powinna zawierać strony umowy, czyli podać dane Zleceniodawcy i Wykonawcy (osoby reprezentującej firmę). Trzeba określić zakres umowy i system realizacji robót. W umowie należy zawrzeć wykonanie przez wykonawcę instalacji klimatyzacji kompletu prac. Mowa tutaj zarówno o zaprojektowaniu instalacji klimatyzacji, a także wykonanie jej ściśle według projektu. W umowie warto wyznaczyć także osobę koordynującą, która zadba o terminowość i prawidłowość wykonania prac. W umowie należy sprecyzować kto jest odpowiedzialny za kupno urządzenia i podzespołów, czy jest to zleceniodawca czy wykonawca. Oczywiście najlepiej aby był to wykonawca, zwłaszcza jeśli jest dystrybutorem danego producenta w Polsce i zapewnia gwarancję producenta. Umowa powinna zawierać też cenę usługi projektu i montażu klimatyzacji. Sposób płatności ustala się na dwa sposoby: ryczałtu albo ceny kosztorysowej. Można umówić się na rozliczenie etapowe albo po zakończeniu prac. Najlepiej wybrać drugą opcję, bo wtedy łatwiej o ewentualne poprawki w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. W umowie należy też określić gwarancję i rękojmię. Na końcu umowy powinny znaleźć się podpisy Zleceniodawcy i Wykonawcy. Do umowy należy dołączyć załączniki, którymi w tym przypadku będą: projekty, karty produktów, karty gwarancyjne. Jeżeli jakieś zapisy mają ulec zmianie należy sporządzić aneks do umowy.

Jeżeli znajdziesz rzetelnego wykonawcę, to na pewno nie będzie problemu z podpisaniem umowy, gdyż fachowiec nie będzie miał nic do ukrycia. Nigdy nie należy płacić za usługę z góry i zawsze należy wszystkie kwestie regulować na piśmie. Montaż klimatyzacji nie jest usługą długą i zwykle może być wykonany w ciągu kilku godzin. Oczywiście poprzedzony jest spotkaniem w ramach którego dokonywane są ustalenia i wykonywany jest projekt instalacji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Post

Montaż klimatyzacji - instrukcje